Alkalická ionizovaná voda

Léčivé prameny

Po mnoho let, vědci zkoumali, tajemství léčivých vod a kladli si otázky v čem jsou jiné vody v Lurdech ve Francii, Tlacote v Mexiku, Nadana v Indii, nebo Nordenau v Německu.

V roce 1998. Japonští vědci  – prof. Sanetaka Shirahata a jeho team z Graduate School of Genetic Resources  Technology Kyushu University, objevili souvislost mezi elektrolyzovanou vodou a prameny  obecně považovány za uzdravující .

Zjistili , že společným jmenovatelem všech těchto vod je v nich obsažený aktivní vodík, který je schopen reagovat s aktivním kyslíkem – volným radikálem. Vodík vychytává  hydroxylové radikály a současně stimuluje endogenní antioxidanty při  oxidačním stresu za vzniku molekuly vody ( článek Professor Hidemitsu Hayashi -. Scientific). To má schopnost snižovat volné radikály, a proto je to silný antioxidant.

Vzhledem k tomu, že míra odpařování aktivního vodíku je 0,3 – 0,7 sekundy po vygenerovaní, je třeba  pít tuto vodu přímo u zdroje.

LURDYLurdy

V malém francouzském městečku Lurdy je (hned po Paříži) nejvíc hotelů, jezdí do něj totiž každoročně kolem šesti milionů lidí. A to nejen klasických turistů, ale především invalidů a těžce nemocných, kteří zde doufají v zázračné uzdravení.

Každý rok sem přijíždí 700 zvláštních vlaků a přilétá 400 letadel. Nejslavnější a nejvyhledávanější poutní místo s léčivou vodou je cílem milionů nejen křesťanských poutníků , toužících po uzdravení. Zázračná moc zdejšího pyrenejského pramene byla prokázána mnohokrát, i když se zpočátku o pravdivosti jeho léčivých účinků vedly vášnivé spory.

TLACOTETlacote

Místem s novým mimořádně léčivým pramenem je také vesnice Tlacote, nacházející se v centrální části Mexika. V roce 1988 tam na svém hospodářství jeho majitel objevil pramen, v jehož nádrží se vykoupal poraněný pes a jeho zranění se mu poté velice rychle zhojila. Majitel jménem Jesus Chahín Simon pramen upravil, vybudoval nádrž ke koupáni a od roku 1991 sem začali přicházet první hosté. Od té doby již vesnici navštívily miliony lidí z celého světa. V Tlacote jsou shromažďovány dokumenty potvrzující již 3 miliony uzdraveni z rozličných nemocí (údaj z roku 2001) včetně AIDS, rakoviny, cukrovky a dalších. 

Dr.  Gracele Camps Salaberry s Všeobecné nemocnice Montevideo v Uruguayi provedla výzkum a klinické testy vody s Tlacote na 3 673 pacientech, která ukázaly následující procento uzdravení.

  • HIV ( imunitní selhání) – 100%
  • Alergie – 99%
  • Kožní nemoci – 96%
  • Nemoci trávicí soustavy – 91%
  • Respirační selhání – 89%
  • Revmatické onemocnění– 87%
  • Cukrovka- 88%
  • Neurologické potíže – 59%

NORDENAUNordenau

Bylo zjištěno, že takzvaná „WUNDERWASSER“ (zázračná voda) neboli voda nalezená před  lety v jeskyni v německém Nordenau, je velmi účinná při léčbě různých onemocnění i traumatických poranění. U osmdesáti pacientů, kteří zázračnou vodu z Nordenau pili, byla pozorována klinická zlepšení. Hygienický institut v Gelsenkirchenu však nedokázal objasnit, proč tato voda přináší tak vynikající výsledky a umožňuje rychlé zotavení z různých onemocnění.

Vodu tak dostal k analýze Prof. Shirahata z Univerzity v Kjúšú (Laboratoř buněčné regulační technologie).

Profesor Shirahata zjistil, že se ve vodě z Nordenau vyskytuje aktivní vodík. Z tohoto zjištění vyplývá, že zázračné zotavování z různých onemocnění po konzumaci vody z Nordenau muselo být způsobeno vychytávací schopností aktivního vodíku, který v ní byl obsažen. Tuto skutečnost mohou potvrzovat také zjištění uvedená v práci Happeho a Bagleye.

Vody v léčivých pramenech se vyznačují velmi zásaditým PH a zápornými hodnotami ORP.

Zásaditost ionizované vody dokáže významně přispět k  acidobazické rovnováze .

Zásadité pH vašeho těla dokáže zabránit řadě nemocí (alergie, cukrovka, obezita, osteoporóza, bolest kloubů, vysoký krevní tlak, ledvinové obtíže atd.). Ionizovaná voda má schopnost dostat z těla pryč kyselé látky a obohatit celé tělo o zásady. Díky tomu se vaše tělo dostane zase do normálu, protože ionizovaná voda pomáhá udržet acidobazickou rovnováhu těla.

Co je to ORP ?

ORP neboli oxidačně redukční potenciál, vyjadřuje se v (mV) a může mít jak kladnou tak zápornou hodnotu.

Kladná hodnota znamená, že kapalina je oxidační, čím vyšší, tím více oxidační.

Totéž platí pro opačnou škálu, čím nižší, tím více redukční. Záporné hodnoty ORP znamenají přítomnost aktivního vodíku a fungují jako silný antioxidant.

Ionizovaná voda je hodně oceněna a užívaná také v zahradnictví, sadovnictví, v zahrádkách a při pěstování květů. Namočené semena v „živé vodě” rychleji klíčí, mají silnější růst a dávají větší úrodu. Zvířata pijící alkalickou vodu; kuřata, kachny, telata, prasata rychleji i zdravěji rostou.


Elektrolyzovaná alkalická ionizovaná voda

Ionizátory vody fungující na principu elektrolýzy. Nejdříve se však voda přefiltruje, poté pokračuje do kádinky připravené k elektrolytickému procesu. V nádobce jsou umístěny  elektrody (katoda a anoda). Díky mírnému elektrickému proudu se molekuly rozdělí na ionty, ty se rozdělí podle svého náboje u elektrod; u katody kladné ionty, u anody záporné ionty. Velice zjednodušeně řečeno vznikne mrtvá a živá voda.

U ne-elektrického se jedná o:

Princip zařízení spočívá v použití systému postupného průchodu vody přes 8 speciálních vrstev, které v mnoha ohledech pracují součinně. O samotnou ionizaci se stará Zeolit – přitahuje volné radikály a Turmalin (také „elektrický kámen“) – což jsou přírodní krystaly polodrahokamu, které se těží především v Brazílii, Číně a Izraeli. Vyznačuje se vysokou koncentrací iontů a schopností produkovat elektrické napětí (0,06 mA). Při kontaktu s vodou dochází k elektrolýze a přirozeně se tak vytváří záporné ionty. také dochází ke zmenšení molekulárních struktur a produkci infračerveného záření prospěšného pro lidské tělo, které přispívá k hojení a regeneraci životaschopných buněk. Turmaline čerpá škodlivé látky a zneškodňuje je. Čistí prostředí od bakterií a to přirozeným způsobem.