Ionizátory vody

Generátor vodíků – nejnovější generace přístrojů k výrobě vodíkové vody

Kdekoliv, kdykoliv je možné si vychutnat zdravou vodu & život.WVW2N1

 • Přenosný a snadno ovladatelný.
 • Rychlé přemění obyčejnou vodu na čerstvou vodíkem obohacenou vodu.
 • Vodíkové bublinky jsou ve vodě vidět v průběhu práce přístroje.
 • Fyziologická technologie výroby vodíku poskytuje čistou,vodíkem obohacenou vodu.
 • Díky pokročilé technologii SPE membránové elektrolýze jsou vodík a kyslík jsou od sebe z cela odděleny. Žádný zbytkový chlor a ozon.

Velmi výkonná elektrolýza

Použitím světově inovační technologie SPE ( SPE membrane electrolysis technology) jsou vodík a kyslík od sebe odděleny. Touto novou generací generátoru je zcela vyřešen problém zbytkového chloru a ozonu během elektrolýzy. To má vliv na kvalitu vody. Stává se zdravější, čistší, svěží a má lepší chuť.

Mezitím je obsah vodíku více stabilní a čas elektrolýzy kratší.

Kromě toho, všechny druhy pitné vody, jako je minerální voda, vodovodní voda nebo destilovaná voda, můžou být v přístroji použity.
Špičková kvalita základních komponentů

Špičková kvalita základních komponentů

Koordinací korejských velmi velkých Ti + Pt elektrod a  japonské speciální iontové membrány, dochází k tomu že zařízení dokáže vyrábět více vodíku ve vodě, a to až do 1200 ppb. Díky  nízké spotřebě energie a vysoké účinnosti elektrolýzy je čas práce kratší, zároveň se stabilním výkonem.

Ionizátory vody

Elektrolyzovaná alkalická ionizovaná voda

Ionizátory vody fungující na principu elektrolýzy. Nejdříve se však voda přefiltruje, poté pokračuje do kádinky připravené k elektrolytickému procesu. V nádobce jsou umístěny  elektrody (katoda a anoda). Díky mírnému elektrickému proudu se molekuly rozdělí na ionty, ty se rozdělí podle svého náboje u elektrod; u katody kladné ionty, u anody záporné ionty. Velice zjednodušeně řečeno vznikne mrtvá a živá voda.

g2hmrI

Velký 9,7 cm barevný displej zobrazuje:

 • Úroveň pH vody
 • Úroveň ORP
 • Průtok vody
 • Životnost filtru
 • Ostatní technické informace
 • Hlasitost zvukové signalizace 
 • Každá hodnota pH má svoji barvu podsvícení displeje a tím je zajištěno snadné rozpoznání zvoleného pH.
 • ORP v rozmezí od + 600mV do -500mV ~ *
 • Pět titanových elektrod potažených platinou, jednoduchý systém ovládání
 • Celková plocha ionizujících destiček je téměř 700 cm2
 • Velký, 9,7 cm LCD
 • Dotykový panel – žádné knoflíky nebo přepínače.
 • Vestavěný vodoměr pH a ORP
 • Filtrace vody dvoustupňovým filtrem uvnitř jednotky
 • Hlasové informace o vybraném parametru vody (v angličtině)
 • Změna barvy displeje v závislosti na hodnotě pH vody,
 • Životnost filtru – 6000 L (zobrazí se na ovládacím panelu)

Spotřeba elektrické energie:

 • Při výrobě ionizované vody 5-90 W
 • Během zbytku: 1,0 W

 

 • Průtok vody: 1 – 3 l / min
 • Hmotnost: 1,5 kg

Některé další výhody:

 • Velký, 3,8-palcový LCD displej. Změna barvy v závislosti na zvolené kvalitě vody.
 • Pokročilá uživatelská nastavení popsaná v návodu v angličtině. Polština – je možné doladit zařízení s kvalitou vody, výběr hlasových zpráv a zvuk s možností vypnutí ji, výběr života filtru a další.
 • S veškerým příslušenstvím pro instalaci – instalace sám o sobě je velmi snadné, ale my jsme vždy k dispozici.
 • Dotykový panel
 • 7 úrovní
 • Výběr úrovní alkalické vody
 • Výběr filtrované vody
 • Výběr úrovní kyselé vody
 • Čištění přístroje
 • Určená v reálném čase hodnota pH vody
 • aktuální parametry vody
 • teplota C
 • průtok vody l/min
 • Indikátor opotřebení filtru v litrech
 • Indikátor průtoku vody přes elektrolytickou komoru
 • Zvolený režim ionizace
 • alkalická voda
 • filtrovaná voda
 • kyselá voda
 • číslice udává stupeň
 • Čištění přístroje
 • Běží proces elektrolýzy

u5mhpf
4Dg8NY

Minerální ionizátory vody

Princip zařízení spočívá v použití systému postupného průchodu vody přes několik speciálních vrstev, které v mnoha ohledech pracují součinně. O samotnou ionizaci se stará Zeolit – přitahuje volné radikály a Turmalin (také „elektrický kámen“) – což jsou přírodní krystaly polodrahokamu, které se těží především v Brazílii, Číně a Izraeli. Vyznačuje se vysokou koncentrací iontů a schopností produkovat elektrické napětí (0,06 mA). Při kontaktu s vodou dochází k elektrolýze a přirozeně se tak vytváří záporné ionty. také dochází ke zmenšení molekulárních struktur a produkci infračerveného záření prospěšného pro lidské tělo, které přispívá k hojení a regeneraci životaschopných buněk. Turmaline čerpá škodlivé látky a zneškodňuje je. Čistí prostředí od bakterií a to přirozeným způsobem.

7K4ViN